Rotary Llan Pen – Sion Corn / Father Christmas

……Bydd Sion Corn Rotary yn cychwyn ar ei daith o gwmpas ein pentrefi Nos Lun, Rhagfyr 5ed yn ol y rhestr isod (dibynnu ar y tywydd). Bydd pob taith yn cychwyn am 5.30 o’r gloch (o’r Split Willow am Llanfairfechan; o Crofton, Hen Ffordd Conwy am Penmaenmawr a Dwygyfylchi) a bydd Sion Corn yn edrych ymlaen i gyfarfod y plant yn ei garafan . . . . . . . . .
……Rotary Father Christmas will start his tour of the three villages on Monday, December 5th in accordance with the schedule below (weather permitting). Tours start at 5.30 p.m. (from Split Willow for Llanfairfechan and Crofton, Conwy Old Road for Penmaenmawr and Dwygyfylchi) and children will be welcomed by Father Christmas in his caravan . . . . . . . . . .
….Nos Lun/ Monday, 5.12.2016 – Llanfairfechan: Maes Dolfor, Station Road, Parc Menai, Parc Crescent, Maes y Glyn, Promenade;
….Nos Fawrth/Tuesday, 6.12.2016 – Penmaenmawr: Y Berllan, Greystone Park, Gilfach Road, David Street, Erasmus Street, Penmaenan, St. John’s Park;
….Nos Fercher/Wednesday, 7.12.2016 – Llanfairfechan: Pandy Bridge, Cae America, Valley Road, Gorwel, Bryn Road;
….Nos Iau/Thursday, 8.12.2016 – Dwygyfylchi: Conwy Old Road, Cae Cyd Road, Gogarth Avenue, Mona Drive, Ysguborwen Road, Gwynan Park:
….Nos Lun/ Monday, 12.12.2016 – Penmaenmawr: Merton Park, Graiglwyd Road, Parc Moel Lus, Voel Road, Bryn Helig, Cemlyn Park, Conwy Old Road, Fernbrook Road:
….Nos Fawrth/ Tuesday, 13.12.2016 – Dwygyfylchi: Maes y Llan, Cae Gwynan, Old Mill Road, Gardd Eryri;
….Nos Fercher/Wednesday, 14.12.2016 – Llanfairfechan: Nany y Felin Road, Mill Road, Nant y Berllan, Pen y Bryn Hill, Pool Street, Bryn Mair, Pen y Bryn, Bryn Rhedyn, Llwyngwgan;
….Nos Lun/Monday, 19.12.2016 – Llanfairfechan: Pen Dalar, Tyddyn Drycin, Penmaenmawr Road, Parc Henblas, The Close;
….Nos Fawrth/Tuesday, 20.12.2016 – Penmaenmawr: Bangor Road, Esplanade, Celyn Street, Plas Brynmor, Llanerch y Mor, Llys Sambrook, Marine Terrace;

Leave a Reply