Rhestr Llety

Rhestr Llety

Mae nifer fawr o lefydd aros ar gael yn Llanfairfechan, o westai gwely a brecwast, bythynnod gwyliau a fflatiau i wersyllfeydd a thai bynciau. Mae rhai ohonynt ar hyd y promenâd, tra bod eraill wedi'u nythu yn uchel ar y bryniau yn edrych dros yr arfordir. Rydym wedi darparu rhestr o lefydd yma, a dolenni cyswllt at wefannau bythynnod gwyliau.

The Orchard House

The Orchard House

Llanfairfechan, Conwy, Wales, United Kingdom

Set in a beautiful location between the Menai Strait and Snowdonia National Park in a private walled garden, every window provides breathtaking sea or mountain views. Whether soaking up the stunning sunsets from the comfort of the hot tub, taking a mountain walk from your front door or exploring all the adventure the area has to offer, this is the perfect escape. Sleeps up to 12+4 in 5 bedrooms.

Click here for more information

Tŷ Glan Afon (Riverside House)

Tŷ Glan Afon (Riverside House)

1 Central Buildings
Ffordd y Pentref
Llanfairfechan

Gareth Owen 07971 843052
Darganfod mwy am Tŷ Glan Afon

Pengwern

Pengwern

Ffordd y Felin
Llanfairfechan

Tŷ dwy lofft hyfryd ar ddiwedd rhes o dai teras, wedi'i adeiladu yn wreiddiol fel cartref chwarelwyr. Wedi'i adnewyddu yn ddiweddar a gyda thramwyfa a gardd gefn ar stryd dawel.  Yn ddelfrydol i ddau oedolyn a dau o blant.

Darganfod mwy am Pengwern.

Cosy room in traditional Welsh cottage

Cosy room in traditional Welsh cottage

(Cyfieithiad i ddilyn)

Llanfairfechan

Cosy bedroom in a traditional, modernised Welsh cottage. Sole use of private bathroom. An adjacent small bedroom with a double bed is available for 2 extra people in your group. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

The Towers

The Towers

Y Promenâd 
Llanfairfechan

Dyma dŷ Fictoraidd arbennig gyda lle i dros 20 o bobl aros, dim ond 25 llath o'r traeth. Gyda'i dŵr ei hun sy’n cynnig golygfa o'r awyr o'r arfordir, a lawnt croce mawr caeëdig, mae'n lle gwych i deuluoedd a grwpiau mawr.  

Mwy o wybodaeth am The Towers.

Y Wern

Y Wern

Ffordd Aber
Llanfairfechan

Mae'r Wern wedi bod yn yr un teulu am sawl cenhedlaeth ac wedi'i adnewyddu yn feddylgar i ddarparu tŷ gwyliau gyda digon o le. Yng nghanol gerddi hyfryd, mae'r eiddo yma yng nghanol 12 acer o gaeau. Mae digon o le parcio, gyda lle diogel i gadw beiciau ac unrhyw offer hamddena eraill. Mae hyn oll yn creu tŷ gwyliau gydag awyrgylch unigryw, ac y mae pawb sy'n aros yno wrth eu boddau.

Mwy o wybodaeth am Y Wern.

Gwylanedd 1 & 2

Gwylanedd 1 & 2

Y Promenâd 
Llanfairfechan

Drws nesaf i gartref y perchennog ac o fewn tafliad carreg o'r môr, gyda golygfeydd arbennig o Bwynt Penmon ac Ynys Seiriol ar Ynys Môn a milltiroedd o draethau llanwol yn y blaen, mae'r fflatiau arbennig hyn, ar thema lan y môr, yn lle arbennig i aros ar wyliau, yn berffaith i deuluoedd a ffrindiau gael mwynhau gwyliau wrth y traeth.  

Mwy o wybodaeth am Gwylanedd.

Uwch y Môr

Uwch y Môr

Llanfairfechan

Mae Uwch y Môr yn fwthyn gwyliau hyfryd o'r 19eg ganrif wedi'i wneud o garreg yn Llanfairfechan. Mae wedi'i adnewyddu yn ofalus er mwyn darparu'r holl gysuron modern tra'n cadw ei gymeriad, swyngyfaredd a chysur. 

Mwy o wybodaeth am Uwch y Mor.

Balmoral

Balmoral

Llanfairfechan

Dau fflat gwyliau ar hyd y promenâd gyda golygfeydd hyfryd o'r môr.

Tel: Ged - 07717561720.

Mwy o wybodaeth am Balmoral.

Beach Penthouse

Beach Penthouse

Llanfairfechan.

Dau fflat gwyliau ar hyd y promenâd gyda golygfeydd hyfryd o'r môr.

Tel: Ged - 07717561720

Mwy o wybodaeth am Beach Penthouse.

Edina

Edina

Valley Road
Llanfairfechan

Just 200 meters from the boundary of the Snowdonia National Park, this lovely cottage is the perfect base to enjoy either a relaxing seaside break or action-packed stay here in North Wales.

Mwy o wybodaeth am Edina

Gwersyllfa a Thŷ Bynciau Fferm Platt

Gwersyllfa a Thŷ Bynciau Fferm Platt

Ffordd Aber
Llanfairfechan

Mae Gwersyllfa Fferm Platt yn wersyllfa fach i bebyll gaiff ei redeg gan y teulu. Mae'r wersyllfa yng nghanol gerddi fferm Fictoraidd Gradd II ac yn agos at gyfleusterau'r dref.  Mae lle i 11 pabell yn ogystal â dewis i logi pebyll cloch wedi'u gosod yn barod. Mae'r tŷ bynciau bach clyd yn lle perffaith i aros ar gyfer rheiny sy'n hoff iawn o fod allan yn yr awyr agored a rheiny sydd eisiau newid bach o wersylla. Gyda lle i 10 person gysgu yno, mae gan y tŷ bynciau bopeth sydd arnoch ei angen am arhosiad clyd a chysurus. 

Mwy o wybodaeth am gwersyllfa a Thŷ Bynciau Fferm Platt.

Hafod Holidays

Hafod Holidays

Ffordd Aber
Llanfairfechan

Dyma safle Gwersylla a Chlwb Carafanio tystysgrifedig, sy'n derbyn carafanau neu gerbydau gwersylla a phebyll ar gyrion y dref. Mae hwn yn safle i aelodau clwb yn unig - gallwch ymaelodi fel arfer ar y safle. 

Mwy o wybodaeth am Hafod Holidays.

Gwesty Rhiwiau Isaf

Gwesty Rhiwiau Isaf

Ffordd Gwyllt
Llanfairfechan

This guesthouse has an idyllic setting, 600 feet up in a secluded valley, provides panoramic views overlooking the Menai Straits and Isle of Anglesey and hills, woodland & mountains to the rear. Family owned and run since 1972, Rhiwiau always offers a warm welcome and a happy relaxed atmosphere as the many return guests confirm.

Click here for more information.

Min Y Don

Min Y Don

Y Promenâd
Llanfairfechan

Situated on the Promenade, noted for its outstanding views in all directions this delightful guest house has 4 spacious bedrooms with sea views.

Click here for more information.

Os ydych yn darparu llety gwyliau yn Llanfairfechan ac eisiau rhestru eich eiddo, yna cysylltwch gyda ni gyda manylion eich eiddo.

Cofrestru i dderbyn y Newyddlen

I ofalu eich bod yn derbyn y diweddaraf am ddigwyddiadau Llanfairfechan, cofrestrwch isod os gwelwch yn dda...